• Loading...

 Mừng Đảng, mừng Xuân Năm Quý Mão 2023 !

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH


  Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 77<  1  2  3  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Công văn số 55/TTBVTV-NV 24/03/2023 Chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống bệnh thối thân, thối củ gây hại cây sắn trên địa bàn tỉnh
  Công văn số 52/TTBVTV-NV 21/3/2023 Ban hành tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng
  Công văn số 50/TTBVTV-NV 21/3/2023 Về việc hướng dẫn 1 số biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch hại cây khôi tía (khôi nhung) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Quyết định số 773/QĐ-BNN-KN 06/3/2023 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông
  Công văn số 16/TTBVTV-NV 07/2/2023 Về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống bệnh đạo ôn trên cây lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023
  Quyết định số 13/QĐ-TCLN-PTR 02/02/2023 Về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
  Công văn số 20/TT-CLT 06/01/2023 Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 các tỉnh phía Bắc
  Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho câu trồng
  Dự báo số 03/DB-TTBVTV 19/12/2022 Dự báo dịch hại chủ yếu trên 1 số cây trồng chính, những giải pháp bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023
  Thông báo số 93/TB-SNN 13/12/2022 Cơ cấu giống cây trồng nông nghiệp cho sản xuất vụ Đông xuân năm 2022 - 2023
  Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT 02/12/2022 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Viêt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  Kế hoạch số 210/KH-UBND 06/10/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030
  Công văn số 122/TTKN-CGTBKT&TVKN 12/10/2022 Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới 13.5 "Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả"
  Thông báo số 64/TB-SNNPTNT 13/9/2022 Cơ cấu giống, thời vụ sản xuất vụ đông năm 2022
  Công văn số 115/TTBVTV-NV 10/8/2022 Tăng cường chỉ đạo phòng trừ dịch hại cuối vụ trên cây lúa vụ Hè Thu năm 2022
  Quyết định số 1216/QĐ-UBND 10/07/2022 Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên bái giai đoạn 2021 - 2025
  Công văn số 102/TTBVTV-NV 14/7/2022 Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu năm 2022
  Công văn số 94/TTBVTV-NV 30/6/2022 Tăng cường chỉ đạo phòng, trừ sâu xanh ăn lá gây hại trên cây bồ đề
  Công văn số 82/TTBVTV-NV 23/6/2022 Tăng cường chỉ đao, hướng dẫn phòng, trừ dịch hại trên cây lúa vụ Hè thu năm 2022
  Công văn số 978/SNN-TTBVTV 13/6/2022 Tăng cường công tác phòng, trừ bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 31/TB-SNNPTNT 25/5/2022 Cơ cấu giống cây trồng nông nghiệp cho sản xuất vụ hè thu năm 2022
  Công văn số 62/TTBVTV-NV 18/5/2022 Chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch hại trên cây chè năm 2022
  Công văn số 42/TTBVTV-NV 12/4/2022 Tăng cường công tác phòng, chống dịch hại chủ yếu trên cây trồng vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 từ nay đến cuối vụ
  Quyết định 726/QĐ-BNN-KN 24/02/2022 Ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương
  Công văn số 28/TTBVTV-NV 17/3/2022 Tăng cường công tác điều tra, phát hiện và phòng trừ dịch hại chính trên một số cây lâm nghiệp
  Công văn số 136/HDKT-SNN 25/01/2022 Hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống đói rét cho trâu bò vụ Đông - Xuân hàng năm
  Quyết định số 2779/QĐ-UBND 07/12/2021 Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn: Chăn nuôi Dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học bằng giống Boer; nuôi cá Lăng nha trong lồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Công văn số 181/TTBVTV-NV 31/12/2021 Tăng cường công tác chỉ đạo, phòng chống chuột hại trong sản xuất nông nghiệp năm 2022
  Kế hoạch số 2525/SNN-KHTC 31/12/2021 Xây dựng kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022
  Thông báo số 111/TB-SNN 07/12/2021 Cơ cấu giống cây trồng nông nghiệp cho sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022