• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH


  Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 118<  1  2  3  4  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Công văn số 99/DB-TTBVTV 03/6/2024 Dự báo dịch hại chủ yếu trên một số cây trồng chính và những giải pháp bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu năm 2024
  Thông báo số 50/TB-SNNPTNT 28/05/2024 Thông báo Cơ cấu giống cây trồng nông nghiệp cho sản xuất vụ Hè thu năm 2024
  Quyết định số 936/QĐ-UBND 16/5/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
  Công văn số 79/TTBVTV-NV 03/5/2024 Tăng cường chỉ đạo sản xuất khắc phục thiệt hại sau mưa to, dông lốc
  Công văn số 80/TTBVTV-NV 03/5/2024 Tăng cường chỉ đạo phòng trừ dịch hại trọng điểm trên cây lúa từ nay đến cuối vụ Đông xuân năm 2023 - 2024
  Quyết định số 820/QĐ-UBND 26/4/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.
  Công văn số 58/TTBVTV-NV 04/04/2024 V/v tăng cường công tác chỉ đạo và phòng, chống dịch hại trên cây lúa đến cuối vụ Đông xuân 2023 - 2024
  Hướng dẫn số 02/HDKT-SNN 15/3/2024 Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch số 21/KH-SNN ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Công văn số 34/TTBVTV-NV 01/3/2024 Tăng cường chỉ đạo, phòng chống bệnh đạo ôn trên cây lúa vụ Đông xuân 2023 - 2024
  Công văn số 36/TTBVTV-NV 05/3/2024 Thực hiện chăm sóc, phục hồi cây lúa sau đợt rét đậm kéo dài
  Quyết định số 274/QĐ-UBND 21/02/2024 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
  Công văn số 18/TTKN-CV 24/01/2024 Tập trung ứng phó với rét đậm, rét hại trong sản xuất nông nghiệp
  Công số 39/KN-KNg 22/01/2024 Tăng cường phòng chống rét đậm, rét hại trong sản xuất nông nghiệp
  Chỉ thị số 01/CT-UBND 11/01/2024 Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 và vụ hè thu năm 2024
  Công văn số 03/TTBVTV-NV 05/01/2024 Tăng cường công tác chỉ đạo, phòng chống chuột hại cây trồng nông nghiệp năm 2024
  Kế hoạch số 91/KH-SNN 22/12/2023 KẾ HOẠCH triển khai Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cảnh sát cơ động
  Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT 24/10/2023 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  Thông báo số 63/TB-SNNPTNT 15/8/2023 Cơ cấu giống, thời vụ sản xuất vụ đông năm 2023
  Công văn số 174/TTBVTV-NV 30/8/2023 Thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2023 về ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Công văn số 1699/SNN-TTBVTV 30/8/2023 Triển khai thực hiện Công điện 610/CĐ-TTg ngày 03/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sản xuất, xuất khẩu gạo
  Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Công văn số 160/TTBVTV-NV 08/8/2023 Tập trung khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp sau cơn lũ tại huyện Mù Cang Chải
  157/TTBVTV-NV 03/08/2023 V/v phòng trừ bệnh lùn sọc đen và dịch hại khác trên lúa Hè Thu 2023
  Quyết định số 3657/QĐ-BYT 20/8/2019 Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030
  Công văn số 1126/STTTT-TTBC&XHS 30/6/2023 Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Công văn Số : 113/TTBVTV-NV 09/06/2023 V/v tăng cường công tác điều tra, phát hiện và phòng trừ dịch hại trên cây Tre măng Bát độ
  Công văn Số : 112/TTBVTV-NV 09/06/2023 V/v tăng cường công tác điều tra, phát hiện, chỉ đạo phòng trừ dịch hại chính trên cây lâm nghiệp
  Hướng dẫn Số : 1040/HD-SNNPTNT 07/06/2023 HƯỚNG DẪN Áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong triển khai các dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Dự báo số 104/DB-TTBVTV 01/6/2023 Dự báo dịch hại chủ yếu trên 1 số cây trồng chính và những giải pháp bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu năm 2023
  Quyết định số 296/QĐ-UBND 09/3/2023 Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái (đợt 1) năm 2023