• Loading...

 Mừng Đảng, mừng Xuân Năm Quý Mão 2023 !

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


  • HÌNH ẢNH

  • KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHẠCH BÙN (CHẠCH ĐỒNG) THƯƠNG PHẨM TRONG AO

    20/08/2020 2:58:00 CH

    Trong tự nhiên chạch bùn (chạch đồng) sống ở tầng đáy, ở khu vực nước nông của sông, ao, hồ, kênh mương, ưa nước sạch; không thích hợp với môi trường bùn đáy ô nhiễm nhiều mùn bã hữu cơ.

    Chạch có thể sinh trưởng và phát triển ở nhiệt độ 15-300C, thích hợp nhất là 250C. Cỡ thương phẩm từ 25-30g/con, chiều dài 13-15cm, con to nhất có thể đạt 100g/con dài 20cm.

    Cá hô hấp bằng mang và da. Khi nước thiếu oxy cá có thể lên mặt nước đớp không khí, thực hiện việc trao đổi khí trong ruột sau đó khí được thải qua hậu môn ra ngoài. Khi thời tiết quá lạnh, quá nóng, cá rúc sâu xuống bùn. Để nuôi cá chạch thành công cần chú ý: