• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH


  Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Công số 39/KN-KNg 22/01/2024 Tăng cường phòng chống rét đậm, rét hại trong sản xuất nông nghiệp
  Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT 24/10/2023 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  Quyết định số 3657/QĐ-BYT 20/8/2019 Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030
  Quyết định 950/QĐ-BCT 18/4/2023 Ban hành tiêu chí Điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023 - 2025
  Công văn số 2336/BNN-KN 14/4/2023 Đẩy mạnh công tác khuyến nông
  Quyết định số 773/QĐ-BNN-KN 06/3/2023 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông
  Quyết định số 13/QĐ-TCLN-PTR 02/02/2023 Về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
  Công văn số 20/TT-CLT 06/01/2023 Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 các tỉnh phía Bắc
  Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho câu trồng
  Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT 02/12/2022 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Viêt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  Quyết định 726/QĐ-BNN-KN 24/02/2022 Ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương
  Quyết định số 408/QĐ-TY-DT 26/11/2021 Về việc Công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi
  Quyết định 1125/QĐ-BNN-KHCN 16/3/2021 Phê duyệt danh mục Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn từ năm 2021 - 2023
  Quyết định 72/QĐ-CN-GVN 17/5/2021 Ban hành hướng dẫn kỹ thuật tạm thời về khảo nghiệm, kiểm định và cơ sở nuôi giữ giống vật nuôi
  Quyết định 663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021 Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông. Lĩnh vực Cơ giới hoá - bảo quản chế biến
  Quyết định 663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021 Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông. Lĩnh vực Lâm nghiệp
  Quyết định 663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021 Định mức kinh tế kỹ thuật. Lĩnh vực Khuyến ngư
  Quyết định 663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021 Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông . Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y
  Quyết định 663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021 Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông. Lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
  Quyết định 663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021 Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông Trung Ương
  Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT 28/12/2020 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành bảo vệ rừng
  Quyết định 3969/QĐ-BNN-KN 08/10/2020 Phê duyệt Danh mục Dự án Khuyến nông Trung Ương thực hiện giai đoạn năm 2021 - 2023
  Quyết định số 54/QĐ-BNN-KHCN 09/01/2014 Quyết định về việc ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc Dự án Khuyến nông Trung Ương lĩnh vực chăn nuôi