• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


 • HÌNH ẢNH

  Nghị quyết 69 - “điểm tựa” chăn nuôi ở Nghĩa Lộ
  19/07/2022 2:51:00 CH
  Lượt xem: 920

  Xác định chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là NQ 69) là đòn bẩy quan trọng trong phát triển chăn nuôi hàng hóa, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng triển khai đến mọi người dân, giúp nhiều hộ có động lực mạnh dạn đầu tư nâng cấp quy mô chăn nuôi của gia đình.

  Mô hình chăn nuôi 3 lợn nái, 20 lợn thịt trở lên của hộ bà Sầm Thị Hín ở xã Nghĩa Phúc đang khẳng định hiệu quả các chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 69.

   

  Cụ thể, sau hơn 1 năm triển khai NQ 69, xã Sơn A có 11 hộ đăng ký thực hiện các mô hình chăn nuôi; trong đó, có 5 mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên/mô hình đều đã được nghiệm thu; 4 mô hình chăn nuôi lợn gồm 2 mô hình chăn nuôi lợn quy mô 3 lợn nái 20 lợn thịt đã được nghiệm thu; còn lại 1 mô hình quy mô 5 lợn nái, 50 lợn thịt; 1 mô hình 100 lợn thịt và 2 mô hình chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên/mô hình chưa nghiệm thu. 

  Tại xã Nghĩa Phúc, sau hơn 1 năm thực hiện NQ 69, có 26 hộ đăng ký thực hiện mô hình chăn nuôi; trong đó, năm 2021 thực hiện 5 mô hình chăn nuôi lợn đều đã được nghiệm thu. Năm 2022, xã tiếp tục đăng ký thực hiện 21 mô hình gồm: 7 mô hình chăn nuôi gà đen, 11 mô hình chăn nuôi lợn, 3 mô hình chăn nuôi trâu, bò. 

  Trong đó, có những hộ như gia đình bà Hà Thị Mơ ở thôn Ả Hạ đã mạnh dạn nâng cấp chuồng trại để đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi có quy mô 15 lợn nái. Hiện tại, với 15 lợn nái, bà Mơ luôn duy trì thường xuyên trên 50 đầu lợn giống gối lứa và đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. 

  Để tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt các mô hình chăn nuôi theo NQ 69, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường tập trung tuyên truyền nội dung NQ 69 và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đến các tổ chức, cá nhân. 

  Nhờ đó, nhân dân đã kịp thời nắm được chủ trương, chính sách để chủ động đăng ký tham gia xây dựng mô hình bảo đảm đúng các tiêu chí quy định, hướng dẫn thực hiện NQ 69. 

  Từ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, sự hưởng ứng của nhân dân, năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ giải ngân hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm, thủy sản theo NQ 69 đạt 1.674 triệu đồng. 

  Trong đó, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ là 67 cơ sở; kinh phí thực hiện 1.624 triệu đồng gồm: 7 mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô từ 15 con trở lên; 31 mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên; 26 mô hình chăn nuôi lợn quy mô 3 lợn nái và 20 con lợn thịt trở lên; 3 mô hình chăn nuôi dê quy mô từ 30 con trở lên.  

  Năm 2022, thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, cùng với tập trung làm tốt việc phòng, chống dịch, bệnh cho đàn vật nuôi thì tiếp tục xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện 67 mô hình chăn nuôi các loại theo NQ 69 và hiện tại đã nghiệm thu xong 39 mô hình. 

  Có thể thấy, từ các chính sách hỗ trợ chăn nuôi trước đây, đặc biệt là sau hơn 1 năm triển khai thực hiện NQ 69, ngành chăn nuôi của thị xã Nghĩa Lộ đã có chuyển biến mạnh mẽ, giúp thị xã duy trì tổng đàn gia súc chính hiện đạt trên 60.590 con, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế chung của địa phương. 

   

    

  Báo Yên Bái